I grunden så är blackjack på krogen och blackjack på ett riktigt casino förstås samma typ av spel, men det finns vissa skillnader som är värda att känna till. S

Spelet är så gammalt att dess rötter är oklara, men den spanske 1500-talsförfattaren Cervantes skrev om ett spel som kallas 21 med uppenbara likheter med vår tids blackjack. Målet i blackjack är att få 21 eller så nära som möjligt utan att överstiga 21. Ess räknas som antingen ett eller elva. Alla klädda kort räknas som tio och övriga som sina nominella värden. Nu har du nog förstått poängen, att få 21, som de skriver på http://mobilacasino.com/blackjack/, en sajt som utförligt förklarar om regler för black jack.

Utöver den uppenbara skillnaden i miljö och syfte kan det ses som att till krogen går de flesta enbart för att dricka och äta, vilket sannolikt gör krogmiljön stökigare än den på casinot, dit folk i huvudsak går för att spela. Reglerna skiljer sig även åt beroende på var man spelar.

I Sverige är det Lotteriinspektionen som reglerar och övervakar spel på krogen. Lotteriinspektionens blackjackregler kallas ofta för de svenska reglerna, medan de statligt ägda svenska casinona följer internationella regler.

Betydande skillnader

Bland skillnaderna inom blackjack märks till exempel att när det enligt internationella regler blir lika mellan spelaren och banken (eller huset, alltså spelanordnaren), på 17, 18 och 19, innebär det enligt de svenska reglerna vinst för huset. Enligt experter på blackjack ger den regelskillnaden en betydande fördel för krogen. Istället för 1 % fördel till huset vid blackjack på casino så har huset över 10 % fördel då de vinner vid lika. Eftersom många också har druckit betydligt mer på krogen så är ofta sannolikheten att vinna ännu lägre. Vill du fördjupa dig i reglerna så finns det en djupgående guide, http://www.pagat.com/banking/blackjack_sv.html, där precis allt om blackjack förklaras på ett pedagogiskt sätt.

Antal kortlekar
I casinots variant av blackjack använder man sex kortlekar som blandas maskinellt efter varje spel. Ju fler kortlekar desto större fördel för huset. På krogen kan antalet kortlekar variera och blandningen görs nästan alltid manuellt i blackjack.

Insatsernas storlek

En annan betydande skillnad är att man på krogen inte tillåter samma höga insatser som man gör på casinot. Ur spelarens synvinkel kan det vara en nackdel då man inte kan satsa större när man tycker att man har en bra vinstchans. Anledningen till att den regeln finns är sannolikt huvudsakligen för att en spelare på krogen som kanske har festat en del inte ska kunna förlora alltför stort i stundens hetta. Ur krögarnas synvinkel är just regeln om begränsade insatser anledningen till att de behöver större regelfördelar jämfört med casinot.